Dàn đa năng Impulse SL7027 BARBELL RACK

Giá 5 cấp cho siêu lưu trữ ans tiết kiệm không gian

Góc nghiêng 30 ° để lấy và lưu trữ quả tạ một cách thuận tiện