Máy Tập Cơ Ngưc và Cơ Lưng Impulse PL9022 PEC DECK/REAR DELT

Pec bay và phía sau delt trên một đơn vị cho tập luyện khác nhau

Vị trí bắt đầu điều chỉnh cung cấp phạm vi chuyển động rộng