Máy tập cơ Bụng Impulse FE9714 Abdominal

 

Tay cầm công thái học cung cấp một kinh nghiệm đào tạo thoải mái.

Dễ dàng điều chỉnh vị trí khởi động, tăng hiệu quả phạm vi chuyển động

Nhiều bàn đạp chân phù hợp với nhiều người dùng khác nhau, để hỗ trợ hông người dùng khỏi tình trạng ngồi.