Máy tập cơ bụng Impulse PL9024 AB/LOW BACK

Vị trí bắt đầu có thể điều chỉnh phù hợp với người dùng khác nhau

Tấm chân đa năng cung cấp các bài tập khác nhau

Hỗ trợ bọc lưng cung cấp áp lực tối thiểu