Máy tập cơ tay, chân IT9306 – Impulse

Điều chỉnh áp lực đùi và nắm nhân tạo cho cơ thể thoải mái và đào tạo

Điều chỉnh vị trí bắt đầu 10 vị trí để đáp ứng nhu cầu của những người khác nhau bắt đầu vị trí

Đệm ngồi 30 ° và góc đệm lưng cho tư thế tập thể dục tối ưu