Máy tập cơ lưng Impulse IF9332

Phần còn lại chân đa vị trí cung cấp các tùy chọn khác nhau cho người dùng.

Thiết kế của miếng đệm lưng giúp loại bỏ áp lực cột sống trong điều kiện sử dụng.

Vị trí bắt đầu điều chỉnh phù hợp cho người dùng có nhu cầu khác nhau.