Máy tập cơ lưng Impulse IT9502

Thanh tay cầm đa năng cung cấp các bài tập khác nhau.

Con lăn bọt có thể điều chỉnh cung cấp hỗ trợ trong quá trình tập luyện cho nhiều người dùng khác nhau.