Máy tập cơ tay Impulse IT9517 SEATED DIP

Tay cầm xoay phù hợp với nhiều người dùng khác nhau

Ghế tựa lưng góc giúp cải thiện sự ổn định và tăng cường sự thoải mái

Tấm chân chứa người dùng khác nhau để ổn định cơ thể.