Máy tập cơ tay Impulse IT9520 Weight Assisted Chin/Dip Combo

Nó được thiết kế để đạt được chức năng đào tạo cằm và cơ tam đầu.

Tay cầm đa vị trí cho phép tập thể dục đa dạng hơn.