Máy tập cơ vai Impulse IT9512

Phong trào hội tụ độc lập cung cấp tập luyện tự nhiên và công thái học.

Trọng lượng truy cập cho phép người dùng bắt đầu dễ dàng