Hoist MI6

HOIST® Mi6 độc đáo và phong cách là một phòng tập thể dục ròng rọc cá nhân được thiết kế với sự xuất sắc sáng tạo và sức hấp dẫn thẩm mỹ mà ngành thể dục đã mong đợi từ HOIST. Phòng tập thể dục này cung cấp đầy đủ các bài tập huấn luyện chức năng được thiết kế để đạt được kết quả tối đa và đạt được một cơ thể mạnh mẽ và linh hoạt. Mi6 được thiết kế để xây dựng nhiều nhóm cơ thông qua các chuyển động mượt mà, nhịp nhàng và liên tục hỗ trợ cơ thể khi nó di chuyển trong cuộc sống.