MÁY CHẠY BỘ 8TRX

Kết nối với Apple Watch
GymKit cho phép Bàn điều khiển LCD OpenHub  kết nối trực tiếp với Apple Watch để chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa thiết bị và đồng hồ bằng công nghệ NFC để cho phép chạm đơn giản để kết nối.

Bảng điều khiển OpenHub Bảng điều khiển OpenHub
giá cả phải chăng, linh hoạt, sáng tạo của chúng tôi có sẵn trên mỗi phần của 8 Series Star Trac. Họ cung cấp tốt nhất trong giải trí lớp, theo dõi tập thể dục và giải pháp quản lý tài sản. Với khả năng chỉ chọn các tính năng bạn muốn và thêm các tính năng mới trong tương lai, nền tảng mở này cung cấp cho bạn khả năng có chính xác những gì bạn muốn, khi bạn muốn.