Máy tập cơ xô IT9319 Impulse Giúp Bạn Có 1 Cơ Vai Như Ý

Khuỷu tay và thiết kế tay cầm để duy trì trọng lượng cơ thể và duy trì sự cân bằng cơ thể

Thiết kế miếng đệm ngực dày giúp hỗ trợ hiệu quả cho cơ thể, cho phép người tập thể dục tăng cân

.

 

Danh mục: Từ khóa: