Giá để tạ tay Impulse IT7018 DUMBBELL RACK

Ba lớp để lưu trữ cực cao và tiết kiệm không gian

Rãnh tấm phẳng thuận tiện cho việc lấy và lưu trữ.

Danh mục: