Máy Ép Đùi Ngoài Impulse IF9336 Có Nhóm Cơ Ngoài Như Ý

Thiết kế thân thiện với người dùng cho phép dễ dàng ra vào. Trọng lượng chồng trước mặt người dùng là vì mục đích riêng tư.

Nền tảng chân đôi chứa nhiều người dùng khác nhau

Dễ dàng điều chỉnh vị trí bắt đầu cung cấp phạm vi chuyển động rộng

Danh mục: Từ khóa: