Máy tập cơ chân IF9335 Ép Đùi Ngoài Săn Chắc

Thiết kế thân thiện với người dùng cho phép dễ dàng ra vào. Trọng lượng chồng trước mặt người dùng là vì mục đích riêng tư.

Bàn chân đôi có sức chứa nhiều người dùng

Dễ dàng điều chỉnh vị trí bắt đầu cung cấp phạm vi chuyển động rộng

Danh mục: Từ khóa: