Máy Ép Đùi Trong Impulse IF9336

Thiết kế thân thiện với người dùng cho phép dễ dàng ra vào. Trọng lượng chồng trước mặt người dùng là vì mục đích riêng tư.

Nền tảng chân đôi chứa nhiều người dùng khác nhau

Dễ dàng điều chỉnh vị trí bắt đầu cung cấp phạm vi chuyển động rộng

Danh mục: Từ khóa: