MỞ RỘNG CHÂN HOIST HF OPT 4000 01

  • Tùy chọn đính kèm Leg Leg / Leg Curl cho * HF-5165 7 Ghế FID vị trí * và HF-5170 7 Ghế băng FID Olympic
  • Được khuyến nghị để ghép nối với tệp đính kèm * HF-OPT-4000-02 Curl * và giá đỡ phụ kiện * HF-5000-03 *