Dàn đa năng Impulse IF8121 MULTI PRESS

Ghế sau có thể điều chỉnh góc 90 °, 120 °, 150 ° và 180 °.

Điều chỉnh 5 cấp độ cho báo chí kiểm tra, báo chí nghiêng và báo chí vai.

Kết thúc nắp và pin trong màu cam được đánh dấu tốt.

Danh mục: