Dàn đa năng Impulse IF8122 PEC FLY/REAR delt

Pec bay và phía sau delt trên một đơn vị cho tập luyện khác nhau

Tay cầm kép đáp ứng những người dùng khác nhau.

Vị trí bắt đầu điều chỉnh cung cấp phạm vi chuyển động rộng.

Danh mục: