Máy tập cơ lưng Impulse IF8124 AB/BACK

Vị trí bắt đầu có thể điều chỉnh phù hợp với người dùng khác nhau.

Tấm chân đa năng cung cấp các bài tập khác nhau.

Hỗ trợ bọc lưng cung cấp áp lực tối thiểu.

Danh mục: