Máy tập cơ hông Impulse IF8109 MULTI HIP

Con lăn bọt có thể điều chỉnh cung cấp một phù hợp cá nhân cho đào tạo cách ly.

Tập luyện khác nhau cho hông.

3 tay cầm ở hai bên thuận tiện trong việc duy trì sự ổn định của cơ thể và tăng cường hiệu quả tập thể dục.

Danh mục: