Máy tập cơ chân Impulse IF8105 LEG EXTENSION

Điều chỉnh 5 cấp độ cung cấp tập luyện khác nhau.

Ghế ngồi giảm 30 ° và ghế tựa lưng cung cấp vị trí tập luyện lý tưởng.

Ghế sau có thể điều chỉnh đáp ứng người dùng khác nhau.

Danh mục: