Máy tập cơ tay Impulse IF8103 ARM CURL

Thanh tay cầm 45 ° được thiết kế công thái học mang lại thương tích tối thiểu do vị trí không chính xác.

Vị trí bắt đầu điều chỉnh cung cấp phạm vi chuyển động rộng.

Kết thúc nắp và pin trong màu cam được đánh dấu tốt.

Danh mục: