Máy Tập Cơ Ngưc Impulse IF8101 CHEST PRESS

Được thiết kế để dễ dàng ra vào.

Tay cầm kép cung cấp nhiều vị trí cho các bài tập khác nhau.

Ghế có thể điều chỉnh phù hợp với người dùng ở độ cao khác nhau.

Danh mục: