Máy tập cơ chân Impulse IF8116 INNER/OUTER THIGH

Chức năng kép cho đùi trong & ngoài.

Vị trí bắt đầu điều chỉnh cung cấp phạm vi chuyển động rộng.

Thanh tay cầm ở hai bên cung cấp sự ổn định và hỗ trợ người dùng.

Danh mục: