Máy tập cơ vai Impulse IF8112 SHOULER PRESS

Tay cầm kép cung cấp nhiều vị trí cho các bài tập khác nhau.

Ghế có thể điều chỉnh phù hợp với người dùng ở độ cao khác nhau.

Kết thúc nắp và pin trong màu cam được đánh dấu tốt.

Danh mục: